Satış Temsilcileri

0850 420 38 38

Merkez Ofis

Erciyesevler Mahallesi Şehit Yüzbaşı Levent Çetinkaya Sokak No: 16/A Posta Kodu: 38020 Kocasinan Kayseri

Sizi Arayalım

Formu doldurun, sizi arayalım ve ilgili proje hakkında bilgilendirelim. Dilerseniz satış ofisimizde sizi ağırlamak için hemen randevu talebinizi oluşturalım.

İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
Görüntülü Görüş

Formu doldurun, sizi arayalım ve ilgili proje hakkında bilgilendirelim. Dilerseniz satış ofisimizde sizi ağırlamak için hemen randevu talebinizi oluşturalım.

İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
İyi görünüyor!
Gereklidir.
Görüntülü Görüş
SİZİ ARAYALIM
Tedarikçi Aydınlatma Metni
Anasayfa Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ VE TAŞERONLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

UNVANI

ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş

ADRESİ

SAHABİYE MAHALLESİ PROF.DR. FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NUMARA:26

E-POSTA

kvkk@erkut.com.tr

KEP  ADRESİ

erkutinsaat@hs03.kep.tr

TELEFON

0850 420 38 38

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sahibi Grupları ve Veri Kategorileri

Firmamızın temas ettiği tedarikçi / taşeron, tedarikçi/taşeron  çalışanları ve yetkilisi gerçek kişilerin firmamız ile temas etme konusu ve amacı ile ölçülü, bağlantılı ve sınırlı olmak üzere ve yasada belirtilen ilkelere uygun şekilde  Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans, Görsel İşitsel Kayıtlar, Risk Yönetimi, Hukuki İşlem, Seyahat Verisi, Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, Seyahat Verisi veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerin bir veya birden fazlasını işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Genel İlkeler Doğrultusunda işlenmektedir. Bunların yanında aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir;

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal-hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ,veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal /hizmet kiralama süreçlerinin yürütülmesi, Kurumsal İletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi , yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuk işlerinin Takibi ve yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi , talep / şikayetlerin takibi, yapılacak işlemlerin firma prosedürlerimize /mevzuat hükümlerine uygun  olması için gereken operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi , uzmanlık gerektiren  konularda hizmet alınabilmesi ve/veya teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının şirket işleyişine dahil edilmesi ve bu faydaların iş ortaklarına , tedarikçilerimize sunulması, şirket içi raporlama, her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, Firma ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi , Firmamızın ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini amaçları için işlenmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarma Amaçları

 

Sıra No

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi  

 

 

 

AKTARIM AMACI

1

Herkese Açık

 

 

 

Firmamıza ait  internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında  paylaşılan bilgiler ve görseller ile sınırlı olacak şekilde Kurumsal İletişim ve itibar yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

2

Hissedarlar

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

3

Mal ve Hizmet alınan Tedarikçiler/Taşeron

 

 

 

Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde

4

Yetkili Kişi, Kurum, Kuruluş

 

 

 

TOKİ, Belediye, Banka, Sigorta Şirketi, Bakanlıklar, Odalar gibi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kişi , kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde

Firmamız ile ticari /hukuki içerisinde olan gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini , firmamız tarafından yürütülen kurumsal iletişime yönelik her türlü teknik ve idari operasyonları gerçekleştirmek , firmamıza ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak amacı ile açık rıza gerektiren durumlarda açık rıza almak sureti veya açık rıza alınmasına gerek olmayan ve Kanunda düzenlenen hükümler ve kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan kısmen veya tamamen otomatik olan veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır;

  • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile
  • Güvenlik Kamerası, Tanıtım videoları, Fotoğraf çekimleri, canlı yayın bağlantısı sureti ile
  • Firmamıza ait www.erkut.com.tr internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalarındaki formların doldurulması sureti ile ad, soyad, adres, telefon, iş , mesleki deneyim veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları şeklinde
  • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile
  • Lokasyonlarımızda bulunan kişilerin internet servis hizmeti almak için Wi-fi bağlantısı kurması sureti ile internet trafik bilgileri şeklinde
  • Ziyaretçi kayıt defteri ve güvenlik kamera kayıtları ile,
  • Firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile
  • Sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden
  • Denetim, anket, rapor çalışmalarından,
  • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan ve bunlar tarafından sunulan internet uygulamalarından

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER  :

ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi  firmamıza ait www.erkut.com.tr internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza  şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak  veya   bu başvuru formunu  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,  Mobil imza  ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız  KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza  daha önce bildirilmiş  ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi  kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuralar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.